Иван Сарандев

Иван Сарандев

Иван Сарандев е роден на 28.02.1934 г. в гр. Ямбол. Завършва българска филологияв СУ "Св. Кл. Охридски" (1958). Заедно с Вл. Башев основава в. "Пулс". От 1960 г. работи във в. "Народна младеж", "Литературен фронт", "Народна култура", завежда отдел "Критика и литературознание" на изд. "Български писател" (1972-1974). През 1972 г. защитава докторска дисертация, а от 1974 г. е научен сътрудник в Института за литература при БАН. Ръководител е на проблемната група "Литературни анкети", която подготвя и издава 40 литературни анкети с известни български писатели. През 1988 г. е избран за професор по "История на българската литература между двете световни войни". От 1975 г. до 2006 г. е преподавател в ПУ "П. Хилендарски". Научното му творчество е свързано с българската литературна класика, българския литературен авангард и литературното анкетиране. Автор е на книгите: "Имена и години" (1967), "Герои и конфликти" (1967), "Книга за Дора Габе" (1974), "Павел Матев" (1974), "Живот се дава за живот", (1976), "Пенчо Славейков. Естетически и критически възгледи" (1977), "Емилиян Станев. Литературна анкета" (1977; 2007), "В света на "Старопланински легенди" (1980; 1993; 2007), "Йордан Йовков. Жизнен и творчески път. 1880-1937 г." (1986; 1998), "Дора Габе. Литературна анкета" (1986), "Елисавета Багряна. Литературна анкета" (1991), "Изповеди. 101 по 31" (1995), "Валери Петров. Литературна анкета" (1997), "33 литературни портрета" (1998; съавтор К. Янева), "Български литературен авангард. Антология" (2001), "Българска литература. 1918-1945 г. (2004 - т. 1.), "Българска литература. 1930-1945 г." (2006 - т. 2.), "Хроника на едно приятелство" (2006), "От разпитната метода до литературните анкети" (2008). Монографията му "Йордан Йовков. Жизнен и творчески път" е отличена с наградата за литературознание на БАН и СУ "Св. Климент Охридски" за 1986 г. и националната литературна награда "Йордан Йовков" за 2000 г.

Няма въведени автори или произведения от търсения автор.