Маньо Стоянов

Маньо Стоянов

Маньо Стоянов е български историк и книговед, изследовател на българското Възраждане.

Завършва Пловдивската духовна семинария, специализира богословие и философия в Берн и Фрайбург. Работи като учител в Пловдивската семинария (1932-1937) и след 1945 г. - като уредник в Народната библиотека "Иван Вазов", Пловдив и Народната библиотека "Кирил и Методий", София.

Няма въведени автори или произведения от търсения автор.