Недялка Георгиева

Недялка Георгиева

Недялка Георгиева е магистър по класическа филология (1971) и доктор по латински език (1980). Преподавателската й работа обхваща теоретичните курсове по латинска морфология, фонетика и фонология на латинския език, синтаксис на латинския език. Освен това преподава латински език и автори (ораторска проза, историография, поезия и сребърен латински език) в горните курсове. Изследователските й интереси са в областта на граматиката, лексиката и словообразуването в латинския език. Участвала е в научно-изследователски проекти по тези теми. Специализирала е в Хумболдт-университет Берлин 1975 г., в Московския университет “М. Ломоносов” (1981-1982) г., и в университета Sapienza, Рим (1985 г.). За подробна автобиография и публикации виж тук.

e-mail: leukonoja@abv.bg
 служ. тел.: 9308 490, 9308 341
служебен адрес: Катедра по класическа филология, ФНКФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, п.к. 1504

Изглед: Списъчен / Табличен
Покажи:
Ред:
Учебник по латински език / Lingua Latina - Недялка Георгиева
Учебникът е предназначен за студенти от филологическите специалности на висшите учебни заведения, ка..
12,00 лв. 11,00 лв.